Door de ontwikkelingen i.v.m. het Covid 19, de langzame afbouw ervan en de grote onzekerheid voor de nabije toekomst

alsmede onze persoonlijke verantwoordelijkheid terzake, hebben we besloten om onze 11° Haspengouwroute op 04.07.2020 te annuleren.

We willen geen risico’s nemen en kunnen ook niet onze gezondheid en die van al de deelnemers garanderen.

Vandaar deze minder aangename beslissing waarvoor denkelijk wel het nodige begrip kan worden opgebracht.