Op 16-5 is IRMA NELISSEN op 97 jarige leeftijd overleden, ze is de moeder van ons clublid Leon Gielen, langs deze weg willen we hem en zijn familie veel sterkte toewensen.