Eerdaags is er de mogelijkheid om je lidmaatschap voor 2022 bij Cycling Vlaanderen en dus de Genker Trappers te verlengen. Je kan dat individueel doen. Daarvoor kreeg je mogelijk eerder al een mail via Cycling Vlaanderen. Maar het is voor jullie uiteraard veel gemakkelijker indien wij dat voor u doen. We kunnen de lidmaatschappen voor al onze leden gezamenlijk verlengen. We willen u dan ook vragen om ons te laten weten of we dat nog voor u mogen doen. Velen deden dat al.
Cycling Vlaanderen biedt aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een lidmaatschap inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt de verzekering elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Deze verzekering is zeer compleet en omvat zowel een persoonlijke ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand.
Bij een familielidmaatschap zijn enkel die personen verzekerd die ook gedomicilieerd zijn op het adres van de hoofdvergunninghouder. De verzekeraar is evenwel akkoord om kinderen ten laste mee op te nemen in het familielidmaatschap, ongeacht de domicilie (materie EOT/nieuw samengestelde gezinnen). Partners die een verschillende domicilie hebben, dienen wel 2 vergunningen te onderschrijven.
Een doktersattest van ‘goede gezondheid’ blijft nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval. De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest bijhouden.
De kostprijs van het lidmaatschap inclusief de verzekering bedraagt net als de voorgaande jaren 28 euro voor een individuele vergunning en 33 euro voor een familielidmaatschap.
Er worden geen nieuwe lidkaarten verstuurd. Na verlenging kan je dezelfde lidkaart van vorig jaar blijven gebruiken.