Een ongeval… we hopen allemaal dat het nooit gebeurt, maar toch moeten we er helaas rekening mee houden. Heb je een ongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden.
Volg de volgende stappen:
Afhalen formulier ongevalsaangifte. Je kan dit downloaden via de site van Cycling Vlaanderen of vragen aan één van de bestuursleden van de Genker Trappers.
Laat de ongevalsaangifte nauwkeurig invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.
Indienen van schadedossier kan voortaan via: algemeen nummer: 03 218 32 10
Met de post: AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
Via e-mail: federations@ag.be
De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte