Het bestuur stelde voor om aan het klassement van puntenkampioen een prijzenpot te koppelen waardoor niet alleen de kampioen op het einde zou gehonoreerd wordt, maar iedereen die punten verzamelt voor dat klassement een kans maakt op een mooie prijs en dit via een tombolastysteem waarbij men per tien punten een tombolabiljetje krijgt. Om dat te kunnen realiseren stelden we voor om per permanente rit of clubrit 1 euro te vragen.
We vroegen via een enquête om te kiezen of jullie akkoord gingen met het voorstel van het bestuur of niet.
23 clubleden vulden het formuliertje in.
19 respondenten (82%) gingen akkoord met het voorstel van het clubbestuur.
4 leden (18%) vonden het geen goed idee.